Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288209

OBCHODNÉ MENO: OXA projekt, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37604/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 1946, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 52 154 688

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. prenájom hnuteľných vecí

3. čistiace a upratovacie práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Buday, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podmanín 69, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 21.07.1978, Deň vzniku funkcie: 12.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Buday, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podmanín 69, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 21.07.1978

Výška vkladu: 2 550,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 550,000000 EUR

Meno a priezvisko: Stanislava Budayová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podmanín 69, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 01.02.1978

Výška vkladu: 2 450,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 450,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1