Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288206

OBCHODNÉ MENO: Naturalia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16025/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malozáblatská 389/23, Názov obce: Trenčín - Záblatie, PSČ: 911 06 

IČO: 36 347 663

DEŇ ZÁPISU: 23.09.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností

4. prenájom automobilov, motocyklov a prípojných vozidiel

5. konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností

6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

7. vedenie účtovníctva

8. faktoring a forfaiting

9. poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom

10. kancelárske a sekretárske služby

11. prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov

12. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lenka Plšková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malozáblatská 389/23, Názov obce: Trenčín- Záblatie, PSČ: 911 06 , Dátum narodenia: 02.09.1972, Deň vzniku funkcie: 23.09.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok a podpisovať samostatne. Ak je menovaných viac konateľov, každý z nich je oprávnený konať samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lenka Plšková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malozáblatská 389/23, Názov obce: Trenčín- Záblatie, PSČ: 911 06 , Dátum narodenia: 02.09.1972

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1