Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288207

OBCHODNÉ MENO: NETURE BAU spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1997/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 591/75, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 

IČO: 31 565 131

DEŇ ZÁPISU: 02.06.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi

2. - veľkoobchod s priemyselným a spotrebným tovarom

3. - veľkoobchod so stavebnými strojmi

4. - sprostredkovanie obchodu

5. - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

6. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb

7. - vykonávanie priemyselných stavieb

8. - vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybav.sídl. celkov)

9. - výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo

10. prenájom stavebných strojov a zariadení

11. maloobchod v rozsahu voľných živností

12. reklamné činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Róbert Rehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 591/75, Názov obce: Nová Dubnica, Dátum narodenia: 06.06.1959, Deň vzniku funkcie: 02.06.1992

Meno a priezvisko: Ing. Matej Rehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinove Sady 32/29, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 21.09.1984, Deň vzniku funkcie: 21.06.2013

Meno a priezvisko: Juraj Rehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 591/75, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 29.01.1988, Deň vzniku funkcie: 21.06.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti v plnom rozsahu samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Matej Rehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinove Sady 32/29, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 21.09.1984

Výška vkladu: 1 593,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 593,000000 EUR

Meno a priezvisko: Juraj Rehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 591/75, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 29.01.1988

Výška vkladu: 1 593,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 593,000000 EUR

Meno a priezvisko: Róbert Rehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 591/75, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 06.06.1959

Výška vkladu: 3 453,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 453,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.5.1992 podľa §§ 20,105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. ako spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou.

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.5.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o. 1693

3. Valné zhromaždenie dňa 15.03.1997 schválilo dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

4. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom NETURE BAU, s.r.o. - N 441/98, Nz 425/98 zo dňa 12.10.1998.

5. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve (notárska zápisnica N 74/2002, Nz 72/2002 zo dňa 13.2.2002).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1