Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288193

OBCHODNÉ MENO: Imperial ĎurKo s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38906/R

SÍDLO:  Názov obce: Visolaje 186, PSČ: 018 61 

IČO: 52 645 461

DEŇ ZÁPISU: 18.09.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

5. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

6. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marián Košťál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Clementisa 1001/11, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 25.11.1994, Deň vzniku funkcie: 18.09.2019

Meno a priezvisko: Radovan Ďurkovič, Bydlisko: Názov obce: Visolaje 186, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 16.08.1995, Deň vzniku funkcie: 18.09.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marián Košťál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Clementisa 1001/11, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 25.11.1994

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Radovan Ďurkovič, Bydlisko: Názov obce: Visolaje 186, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 16.08.1995

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1