Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288192

OBCHODNÉ MENO: ideaTOUR I s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30202/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 47 552 522

DEŇ ZÁPISU: 27.02.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie cestovnej agentúry

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Tatík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 14, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 08.02.1980, Deň vzniku funkcie: 27.02.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Tatík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 14, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 08.02.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1