Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288199

OBCHODNÉ MENO: K T S, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1599/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska cesta 73A, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 

IČO: 31 428 495

DEŇ ZÁPISU: 02.02.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - Služby občanom a organiz. v oblasti konšt. a tech. prípr. výroby

2. - Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

3. - Prípravné a montážne práce obchodné, sprostred. a iné služby podľa platných predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Arnošt Grőpl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 731/24, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 03 , Dátum narodenia: 22.03.1941, Deň vzniku funkcie: 02.02.1993

Meno a priezvisko: Ing. Peter Hlavna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 1871/8, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 20.10.1960, Deň vzniku funkcie: 01.07.2014

Meno a priezvisko: Michal Hlavna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 1871/8, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 22.09.1993, Deň vzniku funkcie: 03.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Arnošt Gröpl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 731/24, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 03 , Dátum narodenia: 22.03.1941

Výška vkladu: 3 570,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 570,000000 EUR

Meno a priezvisko: Michal Hlavna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 1871/8, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 22.09.1993

Výška vkladu: 2 030,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 030,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Hlavna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 1871/8, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 20.10.1960

Výška vkladu: 1 400,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 400,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva bola uzavretá 10.11.1992 živnostenský list vydaný 19.11.1992. Stary spis: S.r.o. 8119

2. Dňa 16.6.1998 valné zhromaždenie schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. l.

3. Dňa 24.11.2003 valné zhromaždenie schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č. 2

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1