Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288196

OBCHODNÉ MENO: INVESTING, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10260/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova č. 3, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 36 296 023

DEŇ ZÁPISU: 07.05.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - reštauračné služby

2. - vývoj a konštrukcia výrobných strojov a zariadení, oceľových konštrukcií

3. - maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností

4. - oprava a údržba strojov a zariadení mimo VTZ

5. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

6. - ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

7. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. prieskum trhu a verejnej mienky

9. reklamné a marketingové služby

10. administratívne služby

11. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárenstva

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. vedenie účtovníctva

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. sťahovacie služby

16. prenájom hnuteľných veci

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Znamenák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 300/74, Názov obce: Nedožery - Brezany, PSČ: 972 12 , Dátum narodenia: 22.08.1979, Deň vzniku funkcie: 11.05.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Znamenák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 300/74, Názov obce: Nedožery-Brezany, PSČ: 972 12 , Dátum narodenia: 22.08.1979

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.3.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb.

2. Valné zhromaždenie dňa 7.7.1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Doplnok č. 1 k spoločenskej zmluve. Doplnok č. 2 k spoločenskej zmluve schválený Valným zhromaždením dňa 21.12.1998.

3. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 1.6.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy (zmena sídla spoločnosti).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1