Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288195

OBCHODNÉ MENO: Inventic, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22935/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plevník-Drienové 523, Názov obce: Plevník-Drienové, PSČ: 018 26 

IČO: 45 519 978

DEŇ ZÁPISU: 04.05.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

7. prieskum trhu a verejnej mienky

8. vydavateľská činnosť

9. reklamné a marketingové služby

10. prenájom hnuteľných vecí

11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. administratívne služby

13. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Jakubec, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plevník - Drienové 523, Názov obce: Plevník-Drienové, PSČ: 018 26 , Dátum narodenia: 01.08.1982, Deň vzniku funkcie: 04.05.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Jakubec, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plevník - Drienové 523, Názov obce: Plevník-Drienové, PSČ: 018 26 , Dátum narodenia: 01.08.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1