Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288190

OBCHODNÉ MENO: HoŠi s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18319/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 30, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 

IČO: 36 842 044

DEŇ ZÁPISU: 03.10.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

2. projektovanie stavieb- vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

5. zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľných živností

6. montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení

7. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľných živností

8. maloobchod v rozsahu voľných živností

9. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

10. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

11. reklamná a propagačná činnosť

12. poradenstvo v oblasti stavebníctva a obchodu

13. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

14. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

15. prenájom hnuteľných veci mimo zbraní

16. prevádzkovanie športovísk a ihrísk

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Robert Šuník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 178/30, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 , Dátum narodenia: 09.11.1973, Deň vzniku funkcie: 03.10.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov je oprávnený konať samostatne okrem prípadov uvedených v spoločenskej zmluve. Konatelia konajú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Robert Šuník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 178/30, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 , Dátum narodenia: 09.11.1973

Výška vkladu: 6 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 660,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 660,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1