Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288191

OBCHODNÉ MENO: Hrčka, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21740/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerská 11, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 

IČO: 44 800 282

DEŇ ZÁPISU: 11.06.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. počítačové služby

5. prevádzkovanie ambulancie dentálnej hygieny

6. poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jarmila Hrčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kopánky 195/6, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 06.08.1964, Deň vzniku funkcie: 11.06.2009

Meno a priezvisko: MUDr. Július Hrčka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kopánky 195/6, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 24.03.1956, Deň vzniku funkcie: 11.06.2009

Meno a priezvisko: MDDr. Július Hrčka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kopánky 195/6, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 05.03.1984, Deň vzniku funkcie: 09.02.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Július Hrčka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kopánky 195/6, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 24.03.1956

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jarmila Hrčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kopánky 195/6, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 06.08.1964

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: MDDr. Július Hrčka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kopánky 195/6, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 05.03.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1