Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288186

OBCHODNÉ MENO: ELPOCENTRUM, obchodná spoločnosť s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1762/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Včelárska 1, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 00 693 685

DEŇ ZÁPISU: 23.10.1990

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zámočníctvo

2. montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky

3. výroba, montáž zariadení spotrebnej elektroniky

4. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

5. poradenské služby ohľadne elektronick. zariadení

6. výroba konfekčných bytových doplnkov

7. podnikateľské poradenstvo - taktika a stratégia podnikania

8. veľkoobchod (okrem koncesov. živností)

9. sprostredkovanie obchodu (okrem koncesovaných živností)

10. maloobchod (okrem koncesovaných živností)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Krajčovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Energetikov 32/11, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 07.12.1966, Deň vzniku funkcie: 31.08.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Daffer spol. s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Včelárska 1, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , IČO 36 320 439

Výška vkladu: 6 706,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 706,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 706,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 706,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.10.1992.

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.9.1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 90

3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.10.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 90

4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.12.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 90

5. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve v znení jeho úpravy zo dňa l4.5.l998 schválený valným zhromaždením dňa l6.3.l998.

6. Dodatok č.6 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1