Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288171

OBCHODNÉ MENO: BOBČO, s. r. o.,

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29449/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 190/37, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71 

IČO: 47 530 260

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. výroba plastov v primárnej forme

5. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

6. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

7. výroba a montáž tieniacej techniky

8. výroba jednoduchých výrobkov z kovov

9. vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

10. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

11. prípravné práce k realizácií stavby

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

17. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. vykonávanie odťahovej služby

19. prenájom hnuteľných vecí

20. administratívne služby

21. reklamné a marketingové služby

22. prieskum trhu

23. čistiace a upratovacie služby

24. montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom

25. zváračské práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Bobok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sama Chalúpku 356/22, Názov obce: Nitrianske Rudno, PSČ: 972 26 , Dátum narodenia: 01.09.1980, Deň vzniku funkcie: 15.11.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom "konateľ".

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Bobok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sama Chalúpku 356/22, Názov obce: Nitrianske Rudno, PSČ: 972 26 , Dátum narodenia: 01.09.1980

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 19.10.2022 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1