Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288177

OBCHODNÉ MENO: COVER TN s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 747/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 823/49, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 34 125 116

DEŇ ZÁPISU: 25.07.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností

2. - služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb

3. - vydavateľské činnosti

4. - sprostredkovanie obchodu

5. - činnosti v oblasti nehnuteľností

6. - sprostredkovateľská činnosť

7. - spracovanie dát a súvisiacej činnosti

8. - poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát

9. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

10. - dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát

11. - automatizované spracovanie dát

12. - databanky

13. - reklamné činnosti

14. - výskum trhu a verejnej mienky

15. - podnikateľské poradenstvo

16. - vedenie účtovnej evidencie

17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami

19. Výroba, oprava a servis výrobkov z PVC plachtoviny

20. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

21. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

22. Prenájom hnuteľných vecí

23. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

24. Textilná výroba

25. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

26. Prípravné práce k realizácii stavby

27. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

28. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

29. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

30. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

31. Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení

32. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

33. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

34. Výroba motorových vozidiel , motorov dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

35. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

36. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

37. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

38. Služby požičovní

39. Marketingové služby

40. Čistiace a upratovacie služby

41. Prevádzka malých plavidiel

42. Výroba a montáž tieniacej techniky

43. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

44. Počítačové služby

45. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

46. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Steininger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 823/49, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 11.09.1963

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Dušan Letaši, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. M. R. Štefánika 6480/48A, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 17.05.1965

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.4.1995 vo forme notárskej zápisnice č. N 98/95, Nz 96/95 v súlade s ustanovením §§ 56 - 75, § 105 a nasl. Obch. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4248

2. Dňa 31.7.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine, ktorý je obsiahnutý v notárskej zápisnici N 769/98, NZ 766/98.

3. Riadne valné zhromaždenie dňa 02.12.2003 schválilo rozdelenie a prevod časti obchodných podielov (zmluvy o odplatnom prevode časti obchodného podielu zo dňa 02.12.2003), zmenu obchodného mena spoločnosti, sídla, rozšírenie predmetu činnosti, prerokovalo vzdanie sa funkcie konateľa a menovalo nových konateľov spoločnosti.

4. Dňa 19.10.2022 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1