Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288175

OBCHODNÉ MENO: CLEANEX TRADE s. r. o. v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26987/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 7, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 

IČO: 46 850 261

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a tolatených prípravkov

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. prenájom hnuteľných vecí

7. fotografické služby

8. reklamné a marketingové služby

9. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

10. počítačové služby

11. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. administratívne služby

14. faktoring a forfaiting

15. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozefína Paľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Rakovce 1986/43, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 , Dátum narodenia: 01.02.1982, Deň vzniku funkcie: 18.05.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozefína Paľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Rakovce 1986/43, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 , Dátum narodenia: 01.02.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 15.10.2022

Vyhlásenie konkurzu - popis: Uznesením č.k. 38K/20/2022-62 zo dňa 7.10.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu CLEANEX TRADE s.r.o. IČO 46 850 261 a zároveň bol ustanovený správca Mgr. Martin Berec, značka správcu S1265.

Správca konkurznej podstaty

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Berec, Značka: S1265, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palackého 85/5, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Deň vzniku funkcie: 15.10.2022

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1