Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288174

OBCHODNÉ MENO: Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25854/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ciglianska cesta 3C, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 46 572 571

DEŇ ZÁPISU: 25.02.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. organizovanie kurzov a školení

8. vydavateľská činnosť

9. inžinierska činnosť

10. overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení podliehajúcich dozoru orgánov štatnej banskej správy

11. administratívne služby

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. prenájom hnuteľných vecí

14. reklamné a marketingové služby

15. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

16. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

17. Technik požiarnej ochrany

18. Bezpečnostnotechnické služby

19. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

20. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

21. Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Lipovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Engelsova 4642/19, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 06.01.1986, Deň vzniku funkcie: 19.02.2018

Meno a priezvisko: Ing. Ján Donič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 598/18, Názov obce: Kanianka, PSČ: 972 17 , Dátum narodenia: 22.05.1965, Deň vzniku funkcie: 12.05.2021

Meno a priezvisko: Ing. Karol Habina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 15009/1D, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 09.04.1973, Deň vzniku funkcie: 01.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: HS Vision, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šumperská 2776/44, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , IČO 53 704 045

Výška vkladu: 12 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 12 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: WLX, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Engelsova 4642/19, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , IČO 54 287 073

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1