Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288181

OBCHODNÉ MENO: DISKUS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19011/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Víťazná 234, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 04 

IČO: 34 098 861

DEŇ ZÁPISU: 30.03.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj

2. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky

3. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom alebo vyhotovovanie programov na zákazku

4. Výroba, predaj a distribúcia nahraných a nenahraných nosičov dátových, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a súvisiace služby

5. Skladovanie

6. Baliace činnosti a manipulácia s tovarom

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

10. Počítačové služby

11. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním dát

12. Administratívne služby

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Podoba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Víťazná 234, Názov obce: Partizánske, Dátum narodenia: 28.05.1961

Meno a priezvisko: Ing. Martin Hrubeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Červenému vrchu 205/11, Názov obce: Praha 6, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.01.1955, Deň vzniku funkcie: 03.09.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná samostatne konateľ

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Podoba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Víťazná 234, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 04 , Dátum narodenia: 28.05.1961

Výška vkladu: 6 800,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 800,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Martin Hrubeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Červenému vrchu 205/11, Názov obce: Praha 6, Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.01.1955

Výška vkladu: 5 040,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 040,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Wacker, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbánková 3366/59, Názov obce: Praha 8, Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.05.1955

Výška vkladu: 3 360,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 360,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 200,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.02.1994 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 415

2. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.11.2000.

3. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice Nz 525/2001 zo dňa 4.9.2001. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 4.9.2001.

4. Spoločenská zmluva zo dňa 18.12.2001.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1