Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288173

OBCHODNÉ MENO: Bria Invenia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33903/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 11, Názov obce: Nitrianske Rudno, PSČ: 972 26 

IČO: 50 600 141

DEŇ ZÁPISU: 24.11.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

2. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Vydavateľská činnosť

5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov: francúzsky jazyk

7. Prekladateľské a tlmočnícke služby: francúzsky jazyk

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

13. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

14. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

17. Dizajnérske činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jana Briatková Olšová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštieľska 17474/2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 08.08.1989, Deň vzniku funkcie: 24.11.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Briatka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. Partizánov 278, Názov obce: Nitrianske Rudno, PSČ: 972 26 , Dátum narodenia: 08.08.1960

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Viera Briatková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. Partizánov 278/37, Názov obce: Nitrianske Rudno, PSČ: 972 26 , Dátum narodenia: 16.11.1960

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1