Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288179

OBCHODNÉ MENO: Dazzko s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40191/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbovce 155, Názov obce: Vrbovce, PSČ: 906 06 

IČO: 50 858 441

DEŇ ZÁPISU: 28.04.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Administratívne služby

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Daniel Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbovce 155, Názov obce: Vrbovce, PSČ: 906 06 , Dátum narodenia: 07.11.1974, Deň vzniku funkcie: 28.04.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Daniel Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbovce 155, Názov obce: Vrbovce, PSČ: 906 06 , Dátum narodenia: 07.11.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1