Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288172

OBCHODNÉ MENO: BRENTA SLOVAKIA s. r. o. v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36204/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 517, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 

IČO: 51 477 157

DEŇ ZÁPISU: 22.03.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

4. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

5. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Výroba zariadení pre tvárnenie plastov

11. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

12. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

13. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Matteo Michele Sutera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Carnevali 66, Názov obce: Milano, PSČ: 20158 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 29.09.1981, Deň vzniku funkcie: 22.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: BRENTA P.C.M. S.P.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Ponticello 62, Názov obce: Molvena, PSČ: 36060 , Štát: Talianska republika 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 25.10.2022

Vyhlásenie konkurzu - popis: Uznesením č.k. 40K/10/2022-41 zo dňa 17.10.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu BRENT SLOVAKIA s.r.o., IČO 51 477 157 a zároveň bol ustanovený správca Ing. Katarína Roderová, značka správcu S1369.

Správca konkurznej podstaty

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Roderová, Značka: S1369, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piaristická 44, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Deň vzniku funkcie: 25.10.2022

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1