Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288178

OBCHODNÉ MENO: č@vino s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39893/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podmanín 173, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 53 008 782

DEŇ ZÁPISU: 23.04.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

5. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Sťahovacie služby

11. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

12. Čistiace a upratovacie služby

13. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Gardian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podmanín 55, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 27.12.1991, Deň vzniku funkcie: 23.04.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Gardian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podmanín 55, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 27.12.1991

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Martin Gardian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podmanín 55, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 19.04.1993

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1