Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288164

OBCHODNÉ MENO: Aislinn, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16847/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrchárska 477/12, Názov obce: Prievidza V Štvrte, PSČ: 971 01 

IČO: 36 614 254

DEŇ ZÁPISU: 01.07.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu

4. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

5. prieskum trhu a verejnej mienky

6. reklamná a propagačná činnosť

7. vydavateľská činnosť

8. organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov, seminárov a prednášok v rozsahu voľnej živnosti

9. automatizované spracovanie údajov

10. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

11. činnosť účtovných poradcov

12. sprostredkovanie služieb

13. poskytovanie software so súhlasom autora a poradenstvo v oblasti software

14. marketingová činnosť

15. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

16. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

17. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marián Fabian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrchárska 477/12, Názov obce: Prievidza V Štvrte, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 25.08.1965, Deň vzniku funkcie: 01.07.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. V mene spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marián Fabian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrchárska 477/12, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 25.08.1965

Výška vkladu: 13 277,560000 EUR, Rozsah splatenia: 13 277,560000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 277,560000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 277,560000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Vilife, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): B. Němcovej 8, Názov obce: Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 04 , IČO 44 448 635

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1