Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288161

OBCHODNÉ MENO: A P S , s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2950/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bojnická cesta 18/D, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 31 623 069

DEŇ ZÁPISU: 17.02.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti

2. - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

3. - sprostredkovanie obchodu

4. - budovanie bytových a občianskych stavieb

5. - vykonávanie inžinierskych stavieb

6. - inžinierska činnosť

7. - prevádzkovanie detských ihrísk, elektrických hojdačiek a autíčiek

8. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

9. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Anton Púchovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Nálepku 1452/58, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 14.04.1965, Deň vzniku funkcie: 17.02.1995

Meno a priezvisko: Ing. Renata Púchovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Nálepku 1452/58, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 20.08.1965, Deň vzniku funkcie: 19.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anton Púchovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Nálepku 1452/58, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 14.04.1965

Výška vkladu: 6 706,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 706,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 706,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 706,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.2.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6861

2. Dodatok č.l k spoločenskej zmluve, schválený valným zhromaždením dňa l6.6.l998.

3. Valné zhromaždenie dňa 12.11.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 2 k spoloč. zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1