Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288163

OBCHODNÉ MENO: AGRO ALIANCE SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16273/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ČSĽA 579/28, Názov obce: Kanianka, PSČ: 972 17 

IČO: 36 349 780

DEŇ ZÁPISU: 16.12.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

5. organizovanie školení, seminárov a kurzov v rozsahu voľných živností

6. výroba a predaj vína

7. predaj alko a nealko nápojov na priamu konzumáciu

8. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

11. sadovnícke práce a úprava zelene

12. prenájom motorových vozidiel

13. prevádzkovanie zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii

14. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

15. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

16. čistiace a upratovacie práce

17. poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja

18. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jan Líčeník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petržílková 2265/16, Názov obce: Praha 5, PSČ: 158 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 20.03.1950, Deň vzniku funkcie: 16.12.2005

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Haspra, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná 1515/19, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 27.03.1957, Deň vzniku funkcie: 16.12.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k natlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: AGRO ALIANCE, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Zálesí 304, Názov obce: Tŕebotov, PSČ: 252 26 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 61172553

Výška vkladu: 6 700,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 700,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Fructus Vitis s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ČSĽA 579/28, Názov obce: Kanianka, PSČ: 972 17 , IČO 44 250 266

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1