Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288160

OBCHODNÉ MENO: 5K Logistics, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30676/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domovina 125, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 03 

IČO: 44 056 753

DEŇ ZÁPISU: 21.03.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. kuriérske služby,

4. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

5. skladovanie,

6. reklamné a marketingové služby,

7. fotografické služby,

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

12. faktoring a forfaiting

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. prenájom hnuteľných vecí

15. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Vlastimil Šuhajda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domovina 125, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 03 , Dátum narodenia: 22.11.1969, Deň vzniku funkcie: 09.10.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Šuhajdová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domovina 125/9, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 06.07.1972, Deň vzniku funkcie: 10.12.2020

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Písomné konanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že prokurista k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vlastimil Šuhajda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domovina 125, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 03 , Dátum narodenia: 22.11.1969

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.03.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.08.2013.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.05.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1