Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R288157

OBCHODNÉ MENO: M&M office s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44394/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2045/90, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 54 952 913

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Čistiace a upratovacie služby

2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

12. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

13. Vedenie účtovníctva

14. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

15. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

16. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

17. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

18. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

19. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

20. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

21. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Páleníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovská 168/66, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 30.10.1979, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Meno a priezvisko: Marek Ondrášech, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2062/131, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 27.02.1985, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Koná a podpisuje za spoločnosť každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Páleníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovská 168/66, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 30.10.1979

Výška vkladu: 2 550,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 550,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marek Ondrášech, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2062/131, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 27.02.1985

Výška vkladu: 2 450,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 450,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1