Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R288159

OBCHODNÉ MENO: Provaznik Holding Group, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10832/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Barošova 310/40, Názov obce: Ilava, PSČ: 019 01 

IČO: 54 980 330

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Administratívne služby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Služby požičovní

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Bc. Miroslav Provazník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Barošova 310/40, Názov obce: Ilava, PSČ: 019 01 , Dátum narodenia: 25.09.1990, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vždy samostatne a člen predstavenstva vždy spoločne s predsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Provazníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Barošova 310/40, Názov obce: Ilava, PSČ: 019 01 , Dátum narodenia: 21.08.1969, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Meno a priezvisko: Lívia Beníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 859/23, Názov obce: Drahovce, PSČ: 922 41 , Dátum narodenia: 22.10.1985, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Meno a priezvisko: Miroslav Provazník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Barošova 310/40, Názov obce: Ilava, PSČ: 019 01 , Dátum narodenia: 17.01.1963, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  2 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je obmedzený v zmysle stanov spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1