Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288475

OBCHODNÉ MENO: ZSC COMPANY s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 72119/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysokoškolákov 8556/33A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 

IČO: 52 348 075

DEŇ ZÁPISU: 13.04.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

5. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

6. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

7. Prevádzkovanie výdajne stravy

8. Výroba potravinárskych výrobkov

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom

11. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

12. Poskytovanie služieb informátora

13. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

14. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

15. Čistiace a upratovacie služby

16. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

19. Služby požičovní

20. Administratívne služby

21. Vedenie účtovníctva

22. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

23. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

24. Verejné obstarávanie

25. Faktoring a forfaiting

26. Finančný lízing

27. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

28. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

29. Záložne

30. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

31. Dizajnérske činnosti

32. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

33. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

34. Kuriérske služby

35. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

36. Sťahovacie služby

37. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

38. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

39. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

40. Prípravné práce k realizácii stavby

41. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

42. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

43. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

44. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

45. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

46. Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov

47. Výroba nápojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Čelko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ČSA 1306/21, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , Dátum narodenia: 21.10.1993, Deň vzniku funkcie: 13.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: DIVITAE SPÓLKA AKCYJNA, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Nowogrodzka, miestnosť 515 50, Názov obce: Varšava, PSČ: 00-695 , Štát: Poľská republika 

Výška vkladu: 25 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 25 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 29.09.2022 bolo začaté konanie o zrušení spoločnosti. Konanie je vedené Okresným súdom Žilina pod Sp. zn.: 26CbR/108/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1