Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288470

OBCHODNÉ MENO: Zaťko team AT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 76301/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasňany 382, Názov obce: Krasňany, PSČ: 013 03 

IČO: 53 389 565

DEŇ ZÁPISU: 15.01.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Stolárstvo

2. Tesárstvo

3. Pokrývačstvo

4. Klampiarstvo

5. Zámočníctvo

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

10. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

11. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

17. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

18. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

19. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

20. Chov vybraných druhov zvierat

21. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Radoslav Zaťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasňany 382, Názov obce: Krasňany, PSČ: 013 03 , Dátum narodenia: 07.09.1979, Deň vzniku funkcie: 15.01.2021

Meno a priezvisko: Eva Zaťková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasňany 382, Názov obce: Krasňany, PSČ: 013 03 , Dátum narodenia: 30.12.1983, Deň vzniku funkcie: 09.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Radoslav Zaťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasňany 382, Názov obce: Krasňany, PSČ: 013 03 , Dátum narodenia: 07.09.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Eva Zaťková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasňany 382, Názov obce: Krasňany, PSČ: 013 03 , Dátum narodenia: 30.12.1983

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1