Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288466

OBCHODNÉ MENO: TRAVELSLOVENSKO s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 78919/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Rumana 26/16, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 

IČO: 54 373 964

DEŇ ZÁPISU: 22.01.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Investičné služby a investičné činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, na ktoré sa nevyžaduje povolenie Národnej banky Slovenska podľa § 54 ods. 3 písm. d) Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách

2. Prevádzkovanie cestovnej agentúry

3. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

4. Výroba potravinárskych výrobkov

5. Výroba kŕmnych zmesí

6. Výroba nápojov

7. Textilná výroba

8. Odevná výroba

9. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

10. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

11. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

15. Sťahovacie služby

16. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

17. Prevádzkovanie úschovní

18. Kuriérske služby

19. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

20. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

21. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

22. Prevádzkovanie výdajne stravy

23. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

24. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

25. Finančný lízing

26. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

27. Záložne

28. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

29. Faktoring a forfaiting

30. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

31. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

32. Vedenie účtovníctva

33. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

34. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

35. Služby požičovní

36. Prenájom hnuteľných vecí

37. Informačná činnosť

38. Čistiace a upratovacie služby

39. Administratívne služby

40. Poskytovanie sociálnych služieb

41. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

42. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

43. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

44. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

45. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

46. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

47. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Zachar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Rumana 26/16, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 02.07.1970, Deň vzniku funkcie: 22.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Zachar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Rumana 26/16, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 02.07.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1