Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288463

OBCHODNÉ MENO: SYSSLEE technology, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 78772/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 1010/25, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 54 303 834

DEŇ ZÁPISU: 24.12.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výkon činnosti stavbyvedúceho

2. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

5. diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. sťahovacie služby

9. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

10. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

13. vedenie účtovníctva

14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

16. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

17. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

18. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

19. prenájom hnuteľných vecí

20. čistiace a upratovacie služby

21. administratívne služby

22. činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

23. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

24. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

25. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

26. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

27. sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Pavol Zemko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Pietra 10645/19, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 10.10.1964, Deň vzniku funkcie: 24.12.2021

Meno a priezvisko: Pavol Zemko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Mamateja 5148/2, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 14.09.1994, Deň vzniku funkcie: 24.12.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, a to každý samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoju funkciu a podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Pavol Zemko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Pietra 10645/19, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 10.10.1964

Výška vkladu: 3 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Pavol Zemko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Mamateja 5148/2, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 14.09.1994

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1