Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288467

OBCHODNÉ MENO: TUKO.P, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50969/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radová 455, Názov obce: Rabča, PSČ: 029 44 

IČO: 44 532 521

DEŇ ZÁPISU: 10.03.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. stolárstvo

3. tesárstvo

4. prípravné práce k realizácii stavby

5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Juritka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrá 342, Názov obce: Rabča, PSČ: 029 44 , Dátum narodenia: 27.09.1976, Deň vzniku funkcie: 10.03.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Jurítka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrá 342, Názov obce: Rabča, PSČ: 029 44 , Dátum narodenia: 27.09.1976

Výška vkladu: 6 638,783800 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783800 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783800 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783800 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1