Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288471

OBCHODNÉ MENO: ZDRAVO SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52148/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaseňová 3217/29, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 07 

IČO: 45 276 129

DEŇ ZÁPISU: 11.12.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhraníctve

3. prípravné práce k realizácii stavby

4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. skladovanie

8. prenájom hnuteľných vecí

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

12. čistiace a upratovacie služby

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

14. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Machciník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaseňová 3217/29, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 07 , Dátum narodenia: 02.03.1981, Deň vzniku funkcie: 11.12.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. V mene spoločnosti konatelia konajú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy, spravidla s uvedením svojej konateľskej funkcie.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Machciník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaseňová 3217/29, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 07 , Dátum narodenia: 02.03.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1