Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288468

OBCHODNÉ MENO: UNITEAM, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1963/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravická 1759, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01 

IČO: 31 608 116

DEŇ ZÁPISU: 02.06.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - stavebníctvo

2. - obchodná činnosť v rámci voľných živností okrem drahých kovov a výrobkov z nich

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Ján Tuka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zápotočná 404/2, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01 , Dátum narodenia: 08.03.1957, Deň vzniku funkcie: 02.06.1994

Meno a priezvisko: Ing. František Čajka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Medvedzie 122/13, Názov obce: Tvrdošín, PSČ: 027 44 , Dátum narodenia: 20.10.1963, Deň vzniku funkcie: 02.06.1994

Meno a priezvisko: Ing. Ján Urban, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andreja Pavču 279, Názov obce: Habovka, PSČ: 027 32 , Dátum narodenia: 24.06.1959, Deň vzniku funkcie: 02.06.1994

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Ján Tuka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zápotočná 404/2, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01 , Dátum narodenia: 08.03.1957

Výška vkladu: 2 756,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 756,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. František Čajka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Medvedzie 122/13, Názov obce: Tvrdošín, PSČ: 027 44 , Dátum narodenia: 20.10.1963

Výška vkladu: 1 130,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 130,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Urban, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andreja Pavču 279, Názov obce: Habovka, PSČ: 027 32 , Dátum narodenia: 24.06.1959

Výška vkladu: 2 756,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 756,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 642,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 642,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.4.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5472

2. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 28.8.1998 bola schválená zmena Spoločenskej zmluvy.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1