Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288469

OBCHODNÉ MENO: WEBER agentúra, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57275/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sidónie Sakalovej 1573, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01 

IČO: 46 786 881

DEŇ ZÁPISU: 01.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. vydavateľská činnosť

5. administratívne služby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. vedenie účtovníctva

8. poskytovanie sociálnych služieb

9. poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

10. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. čistiace a upratovacie služby

12. reklamné a marketingové služby

13. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

14. vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk

15. prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk

16. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Marián Weber, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 310/14, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01 , Dátum narodenia: 18.03.1981, Deň vzniku funkcie: 01.09.2012

Meno a priezvisko: PaedDr. Alica Weber, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 310/14, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01 , Dátum narodenia: 18.10.1980, Deň vzniku funkcie: 01.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PaedDr. Alica Weber, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 310/14, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01 , Dátum narodenia: 18.10.1980

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Marián Weber, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 310/14, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01 , Dátum narodenia: 18.03.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1