Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288454

OBCHODNÉ MENO: Pear Media, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61008/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásno nad Kysucou 1160, Názov obce: Krásno nad Kysucou, PSČ: 023 02 

IČO: 47 434 465

DEŇ ZÁPISU: 27.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby

2. Reklamné a marketingové služby

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Vydavateľská činnosť

7. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

8. Fotografické služby

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Skladovanie

11. Výroba hračiek a hier

12. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

17. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

19. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

20. Prevádzkovanie športových zariadení

21. Čistiace a upratovacie služby

22. Prieskum trhu a verejnej mienky

23. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Igor Hruška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásno Nad Kysucou 1160, Názov obce: Krásno nad Kysucou, PSČ: 023 02 , Dátum narodenia: 28.07.1976, Deň vzniku funkcie: 27.11.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Igor Hruška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásno nad Kysucou 1160, Názov obce: Krásno nad Kysucou, PSČ: 023 02 , Dátum narodenia: 28.07.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1