Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288458

OBCHODNÉ MENO: Public Partners, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61085/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revolučná 2, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 47 549 793

DEŇ ZÁPISU: 29.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. prípravné práce k realizácii stavby

4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /

6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. prenájom hnuteľných vecí

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. reklamné a marketingové služby

12. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. prevádzkovanie športových zariadení

14. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

15. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

16. Faktoring a forfaiting

17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

20. Dizajnérske činnosti

21. Informačná činnosť

22. Administratívne služby

23. Verejné obstarávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ján Lajčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánošíkova 8494/158, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 03.09.1988, Deň vzniku funkcie: 27.05.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Lajčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánošíkova 8494/158, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 03.09.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1