Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288459

OBCHODNÉ MENO: R a R, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10787/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Kmeťa 6, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 36 376 540

DEŇ ZÁPISU: 28.11.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností /veľkoobchod, maloobchod/,

2. - sprostredkovanie obchodu a služieb,

3. - stavebná činnosť - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,

4. Vedenie účtovníctva

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Rišica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Kmeťa 122/6, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 02.11.1963

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Matúš Rišica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Kmeťa 122/6, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 09.04.1984

Výška vkladu: 1 665,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 665,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Martina De Riggová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blatnica 64, Názov obce: Blatnica, PSČ: 038 15 , Dátum narodenia: 01.07.1985

Výška vkladu: 1 665,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 665,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Rišica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Kmeťa 122/6, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 02.11.1963

Výška vkladu: 3 330,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 330,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 660,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 660,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.11.1997 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.6. 1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1