Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288456

OBCHODNÉ MENO: planetadental s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 79133/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Milca 748/62, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 54 406 528

DEŇ ZÁPISU: 17.02.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Administratívne služby

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. - prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti: ambulancia zubného lekárstva v špecializovanom odbore zubné lekárstvo a certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia

10. - prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti: ambulancia zubného lekárstva v odbore zubné lekárstvo, certifikovaná pracovná činnosť dentálna hygiena

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MDDr. Filip Planeta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Milca 748/62, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 17.10.1992, Deň vzniku funkcie: 17.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MDDr. Filip Planeta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ján Milca 748/62, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 17.10.1992

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: MDDr. Simona Planetová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Milca 748/62, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 28.09.1992

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1