Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288452

OBCHODNÉ MENO: NOVÁ LEKÁREŇ s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 70775/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mútňanská Píla 703, Názov obce: Mútne, PSČ: 029 63 

IČO: 51 915 073

DEŇ ZÁPISU: 04.09.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Administratívne služby

4. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Anežka Durčáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mútňanská Píla 703, Názov obce: Mútne, PSČ: 029 63 , Dátum narodenia: 13.10.1992, Deň vzniku funkcie: 05.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť uskutoční konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Anežka Durčáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mútňanská Píla 703, Názov obce: Mútne, PSČ: 029 63 , Dátum narodenia: 13.10.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1