Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288443

OBCHODNÉ MENO: MARTEP, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 68780/L

SÍDLO:  Názov obce: Fačkov 225, PSČ: 013 15 

IČO: 51 166 364

DEŇ ZÁPISU: 01.11.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Predaj kníh, hudobnín a audio a video nosičov

2. Zásielkový predaj

3. Veľkoobchod a maloobchod

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

5. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Administratívne služby

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Martinkovič, Bydlisko: Názov obce: Fačkov 225, PSČ: 013 15 , Dátum narodenia: 09.04.1979, Deň vzniku funkcie: 01.11.2017

Meno a priezvisko: Jozef Bielik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 286/2, Názov obce: Gbeľany, PSČ: 013 02 , Dátum narodenia: 18.07.1955, Deň vzniku funkcie: 09.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne a neobmedzene.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Martinkovič, Bydlisko: Názov obce: Fačkov 225, PSČ: 013 15 , Dátum narodenia: 09.04.1979

Výška vkladu: 75 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 75 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jozef Bielik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 286/2, Názov obce: Gbeľany, PSČ: 013 02 , Dátum narodenia: 18.07.1955

Výška vkladu: 75 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 75 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   150 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   150 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1