Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288445

OBCHODNÉ MENO: MB Tatra, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17306/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarov 286, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01 

IČO: 36 441 121

DEŇ ZÁPISU: 15.03.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. spracovanie údajov počítačom

2. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

3. reklamné činnosti

4. usporiadanie verejných kultúrnych a športových podujatí

5. organizovanie výstav

6. organizovanie vzdelávacích kurzov v rozsahu voľnej živnosti

7. organizovanie kultúrno - spoločenských akcií

8. skladovanie a uskladňovanie, okrem prevádzkovania verejného skladu

9. ubytovacie služby

10. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

11. prenájom nehnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

12. predaj v stánkoch na trhoch v rozsahu voľných živností

13. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, bezmäsitých jedál a nápojov

14. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

15. mechanizačné práce v lesníctve

16. pilčícke práce

17. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy v rámci voľnej živnosti

18. sprostredkovateľská činnosť v rámci voľnej živnosti

19. poradenská činnosť v rámci voľných živností

20. mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe v rámci voľnej živnosti

21. výroba jednoduchých výrobkov z dreva v rámci voľnej živnosti

22. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

23. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

24. vedenie účtovníctva

25. demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu

26. maliarske, natieračské a sklenárske práce

27. lešenárske práce

28. zváračské práce

29. obkladanie stien v rozsahu voľnej živnosti

30. montáž sadrokartónu

31. výroba stavebných armatúr

32. brúsenie betónu a betónových prvkov

33. výroba kovových konštrukcií a ich častí v rámci voľných živností

34. výkopové práce

35. upratovacie práce

36. montáž plastových okien

37. inštalácie elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

38. poskytovanie služieb osobného charakteru /výsadba stromčekov, prerezávka, pretínka, vyžínanie buriny, vyznačovanie ťažby, práce v lesnej škôlke, čistenie chodníkov, ochrana lesných kultúr - nátery/

39. ekonomické, organizačné, podnikateľské poradenstvo

40. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

41. reklamná a propagačná činnosť

42. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Bohuslav Ďurčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. Armády 79/34, Názov obce: Trstená, Dátum narodenia: 11.08.1969, Deň vzniku funkcie: 15.03.2006

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Vajduliak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Olbrachta 1249/97, Názov obce: Trstená, Dátum narodenia: 27.10.1969, Deň vzniku funkcie: 15.03.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti a podpisuje samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Bohuslav Ďurčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. Armády 79/34, Názov obce: Trstená, Dátum narodenia: 11.08.1969

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Vajduliak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Olbrachta 1249/97, Názov obce: Trstená, Dátum narodenia: 27.10.1969

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1