Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288447

OBCHODNÉ MENO: MILAN KRÁĽ, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17807/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iľanovo 148, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 

IČO: 36 652 857

DEŇ ZÁPISU: 14.07.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. montáž elektrických zariadení

2. výroba rozvádzačov nízkeho napätia

3. rozvoz tovaru a zásielok okrem cestnej nákladnej dopravy

4. neverejná nehromadná osobná doprava prezmluvného partnera s výnimkou taxislužby

5. vedenie účtovníctva

6. spracovanie personálnej a mzdovej agendy

7. výroba kovových konštrukcií a ich častí

8. kalkulácie, oceňovanie a rozpočty stavebných prác

9. maliarske a natieračské práce

10. poradenská činnosť v rozsahu voľných živností

11. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

12. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

14. obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

15. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

16. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

17. opravy vyhradených technických zariadení elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Kráľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iľanovo 148, Názov obce: Liptovský Mikuláš, Dátum narodenia: 10.08.1946, Deň vzniku funkcie: 14.07.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť vždy samostatne. Konateľ koná za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Kráľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iľanovo 148, Názov obce: Liptovský Mikuláš, Dátum narodenia: 10.08.1946

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1