Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288449

OBCHODNÉ MENO: MKB WERKE plus, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17936/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 4432/8, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 

IČO: 36 667 498

DEŇ ZÁPISU: 23.08.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. poradenská činnosť v rozsahu voľných živností

4. sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb, prác a dopravy

5. poriadanie a organizovanie kurzov, školení, výstav, seminárov, hudobných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

6. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

7. osobná cestná doprava s obsaditeľnosťou do 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby

8. cestná nákladná doprava s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. prekladateľské a tlmočnícke služby

10. prenájom nehnuteľností

11. prenájom hnuteľných vecí

12. upratovacie služby

13. faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Vlastimil Kapcát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Dielom 330/49, Názov obce: Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, Dátum narodenia: 26.09.1957, Deň vzniku funkcie: 23.08.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Vlastimil Kapcát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Dielom 330/49, Názov obce: Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, PSČ: 031 05 , Dátum narodenia: 26.09.1957

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Kateřina Jelínková, Bydlisko: Názov obce: Lazisko 39, PSČ: 032 11 , Dátum narodenia: 07.05.1976

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1