Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288450

OBCHODNÉ MENO: müller.build s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54428/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blatnica 363, Názov obce: Blatnica, PSČ: 038 15 

IČO: 36 648 710

DEŇ ZÁPISU: 12.05.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí

5. obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností

6. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

7. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

8. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

9. organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností

10. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností

11. upratovacie a čistiace služby

12. vedenie účtovníctva

13. činnosť ekonomických a organizačných poradcov

14. automatizované spracovanie dát

15. leasingová činnosť

16. faktoring a forfaiting

17. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

18. poskytovanie záruk - zabezpečovanie colného dlhu zárukou

19. poskyovanie úverov z vlastných zdrojov

20. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

21. kancelárske a sekretárske služby

22. prieskum trhu a verejnej mienky

23. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie viac ako päť vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

24. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby

25. prípravné práce k realizácii stavby

26. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

27. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Műller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blatnica 363, Názov obce: Blatnica, PSČ: 038 15 , Dátum narodenia: 22.01.1976, Deň vzniku funkcie: 14.01.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov koná samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Müller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blatnica 363, Názov obce: Blatnica, PSČ: 038 15 , Dátum narodenia: 22.01.1976

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR, Záložné právo Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu, ktorá je prílohou č. 5 "Smlouvy o úvěru č. 181000031" bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Martina Müllera v prospech Fio banka, a.s., IČ: 618 58 374, so sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1