Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288451

OBCHODNÉ MENO: NEMBAU, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 75193/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pusté 861, Názov obce: Rosina, PSČ: 013 22 

IČO: 53 170 946

DEŇ ZÁPISU: 17.07.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Služby požičovní

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Finančný lízing

12. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Nemčko, Bydlisko: Názov obce: Rosina 1062, PSČ: 013 22 , Dátum narodenia: 28.05.1989, Deň vzniku funkcie: 17.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Nemčko, Bydlisko: Názov obce: Rosina 1062, PSČ: 013 22 , Dátum narodenia: 28.05.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1