Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288444

OBCHODNÉ MENO: Mäsiareň pod Orechom s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 77421/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 93/10, Názov obce: Terchová, PSČ: 013 06 

IČO: 53 814 657

DEŇ ZÁPISU: 09.06.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Administratívne služby

4. Služby požičovní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marek Cabadaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 93/10, Názov obce: Terchová, PSČ: 013 06 , Dátum narodenia: 04.07.1986, Deň vzniku funkcie: 09.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Company Trade s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 93/10, Názov obce: Terchová, PSČ: 013 03 , IČO 53 137 086

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 28.09.2022 bolo začaté konanie o zrušení spoločnosti. Konanie je vedené Okresným súdom Žilina pod Sp. zn.: 26CbR/102/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1