Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288437

OBCHODNÉ MENO: LEKÁREŇ JANKA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19261/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karvaša Bláhovca 17, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 

IČO: 36 810 487

DEŇ ZÁPISU: 27.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

2. maloobchod v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností

4. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)

5. spracovanie údajov s výnimkou osobných údajov

6. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

7. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) so súhlasom autora

8. zhotovovanie webových stránok

9. prekladateľské a tlmočnícke služby

10. organizovanie vzdelávacích podujatí

11. reklamná a propagačná činnosť

12. výskum trhu a verejnej mienky

13. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

14. prenájom motorových vozidiel, strojov, zariadení a hnuteľných vecí

15. finančný leasing

16. zásielkový predaj

17. vedenie účtovníctva

18. kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb

19. organizovanie kultúrno-športovo-spoločensko-reklamných akcií

20. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony

21. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

22. opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť

23. opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov

24. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

25. montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení

26. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Danica Medvecká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karvaša Bláhovca 17, Názov obce: Vrútky, Dátum narodenia: 04.10.1961, Deň vzniku funkcie: 27.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Danica Medvecká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karvaša Bláhovca 17, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , Dátum narodenia: 04.10.1961

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1