Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288433

OBCHODNÉ MENO: KANAT MT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53865/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozmonautov 35, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 45 953 121

DEŇ ZÁPISU: 09.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. administratívne služby

6. čistiace a upratovacie služby

7. reklamné a marketingové služby

8. prieskum trhu a verejnej mienky

9. prenájom hnuteľných vecí

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. prípravné práce k realizácii stavby

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. počítačové služby

15. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

16. výkon činnosti vedenia a uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

17. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

18. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

19. montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení plynových

20. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

21. spracovanie prírodného medu

22. výroba sviečok

23. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

24. chov vybraných druhov zvierat

25. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Vladimír Nátny, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Palkoviča 3980/4, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 04.01.1960, Deň vzniku funkcie: 09.12.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku pripoja svoje podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Nátny, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Palkoviča 3980/4, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 04.01.1960

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1