Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288436

OBCHODNÉ MENO: LANTASTIK SK, spol. s r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1039/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 2835/1A, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 

IČO: 31 582 486

DEŇ ZÁPISU: 18.03.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná a sprostredkovateľská činnosť v plnom rozsahu okrem koncesovaných činností, okrem predaja drahých kovov a tovarov, na ktoré je potrebné vydať zvláštne povolenie.

2. reklamná a propagačná činnosť

3. faktoring a forfaiting

4. leasing strojov a zariadení

5. prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení

6. vydavateľská činnosť

7. prieskum trhu a verejnej mienky

8. zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností

9. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marian Tutka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 297, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01 , Dátum narodenia: 10.08.1970, Deň vzniku funkcie: 31.05.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jaroslav Pánek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tovární 976/25, Názov obce: Olomouc - Hodolany, Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 20.12.1967

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.3.1993 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.

2. Na valnom zhromaždení dňa 31.5.2002 bola schválená nová spoločenská zmluva spoločnosti, ktorou sa zrušuje spoločenská zmluva zo dňa 15.3.1993.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1