Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288432

OBCHODNÉ MENO: KAMIMAX, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 63487/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cibové dvory 834, Názov obce: Rosina, PSČ: 013 22 

IČO: 48 084 743

DEŇ ZÁPISU: 18.03.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

5. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. skladovanie

12. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

13. prevádzkovanie výdajne stravy

14. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

15. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

16. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

17. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. prenájom hnuteľných vecí

19. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

20. prevádzkovanie čistiarne a práčovne

21. čistiace a upratovacie služby

22. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

23. prevádzkovanie športových zariadení

24. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

25. stolárstvo

26. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

27. zámočníctvo

28. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení

29. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených plynových zariadení

30. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

31. výkon činnosti stavbyvedúceho

32. výkon činnosti stavebného dozoru

33. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

34. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jaroslav Michalovič, Bydlisko: Názov obce: Rosina 760, PSČ: 013 22 , Dátum narodenia: 07.02.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 28.10.2022 bolo začaté konanie o zrušení spoločnosti. Konanie je vedené Okresným súdom Žilina pod Sp. zn.: 43CbR//25/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1